Liên hệ Công ty Napa và Ánh Dương

Hà Nội có tổng diện tích 3359 km², tổng dân số gần 8,1 triệu người, có trên 2.709 trường và trung tâm giáo dục. Hàng năm các cơ sở giáo dục nghề đào tạo khoảng từ 150.000 -190.000 lượt lao động. Thống kê năm 2018, TP.Hà Nội có 63,18% người lao động đã được đào tạo nghề; 80% học viên có việc làm ngay sau khi hoàn thành khóa học.

Hiện nay, người lao động có thể dễ dàng tìm thông tin việc làm trên các web tuyển dụng online để ứng tuyển. Ngoài ra, ứng viên chủ động đến liên hệ với Trung tâm dịch việc làm Hà Nội và để nhờ cán bộ hỗ trợ giới thiệu công việc. Tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội và các trung tâm vệ tinh thường có tổ chức ngày hội việc làm ở các trường đại học, cao đẳng; hội chợ việc làm trực tuyến; ngày hội tuyển dụng định kỳ mỗi tháng để kết nối doanh nghiệp tuyển dụng và người lao động. Các bạn sinh viên năm cuối tìm đến trung tâm hỗ trợ việc làm sinh viên của trường đại học để tư vấn và tìm kiếm thông tin tuyển dụng.

Để nâng cao hiệu quả tìm việc ngoài các kênh nêu trên, người lao động cần chủ động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, chuẩn bị kỹ hồ sơ xin việc. Ứng viên cần tìm hiểu thông tin doanh nghiệp ứng tuyển như: Quá trình hình thành công ty, hội đồng quản trị, lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu nhân sự, mức lương,… Những hiểu biết này giúp bạn tự tin hơn trong quá trình phỏng vấn.

Trang blog napaandcompany.com được xây dựng từ năm 2018, tập hợp các bạn trẻ ở Thủ đô giàu đam mê và hoài bão. Với ước muốn chung tay “vì một Việt Nam hùng cường”, chúng tôi viết và biên dịch những  bài viết về kỹ năng nghề nghiệp, tin tức lao động và việc làm liên quan đến Hà Nội.

Xin chân thành cảm ơn.